DR. MATJAŽ GOLOBIČ, Vodja Centra MG DENTAL

Matjaž Golubič

mag. Matjaž Golobič, dr. dent. med.

L. 2003 je diplomiral na odseku za dentalno medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. V letih 2003-2011 je bil zaposlen na Medicinski fakulteti v Ljubljani in je poleg dela s študenti opravljal klinično delo s pacienti na Centru za stomatološko protetiko Stomatološke klinike. V letih 2007-2010 je opravljal klinično specializacijo iz stomatološke protetike in obenem znanstveni podiplomski študij Biomedicine, ki ga je zaključil l. 2011 z magistersko nalogo s področja sodobnih oksidnih dentalnih keramik.

dr. JURE BINTER, SPECIALIST PARODONTOLOGIJE

Jure Binter, dr. dent. med., specialist parodontologije, se predano posveča zdravljenju parodontalne bolezni in vsem vrstam parodontalnih kirurških posegov ter implantološkemu zdravljenju.

dr. IGOR KRIŽNAR, SPECIALIST ENDODONT

Asist. Igor Križnar, dr. dent. med., je zobozdravnik specialist endodontije in zobnih bolezni. V našem centru opravlja endodontska zdravljenja (zdravljenje koreninskih kanalov) pri naših pacientih in pri pacientih, ki so napoteni na endodontsko zdravljenje s strani drugih zobozdravnikov. Pri svojem delu izkorišča najnovejše tehnolške možnosti sodobne endodontije, kot je Carl-Zeisov dentalni mikroskop ter strojno in ultrazvočno širjenje in obdelava koreninskih kanalov.

Poleg tega predano opravlja tudi posege estetskega konzervativnega zobozdravstva - estetske plombe, inleji, onleji.

KATARINA KRSMANOVIĆ

Asistentka Katarina je vedno nasmejana in v izdatno pomoč pri organizaciji dela v našem zobozdravstvenem centru, zlasti pri komunikaciji s pacienti in naročanju ter dr. Golobiču pri ordinacijskem delu.

ŠPELA ŽITNIK

Asistentka Špela nudi izdatno pomoč zobozdravnikom pri našem delu je prijazno na razpolago našim pacientom ...

Dr. Golobič - mednarodno nagrajeni zobozdravnik

Dr. Matjaž Golobič je za svoje klinično delo s pacienti in za raziskovalno delo prejel več pomembnih mednarodnih nagrad.

Mednarodne nagrade

  • »Young Prosthodontist Award II place«, The International College of Prosthodontists, Japonska 2007.
    https://www.icp-org.com/
  • »The Paffenbarger award«Academy of Dental Materials,  Italija, 2010. Najboljše podiplomsko raziskovalno delo v svetovnem merilu. academydentalmaterials.org
  • Prvo mesto za raziskovalno delo »Advanced ceramics & Ceramic Processes for Dentistry«, 12 srečanje združenja European Ceramic Society, 2011, Švedska. http://www.ecers.org/

INTERVJU V REVIJI INTERNATIONAL JOURNAL OF PROSTHODONTICS

Kot dobitnik prestižne nagrade "Young prosthodontist award" je bil dr. Matjaž Golobič počaščen z objavo povzetka dela in kratko predstavitvijo v vodilni strokovni protetični reviji International Yournal of Prosthodontics.

pokličite nas 040 168 869
nujni primeri: 041 695 018
pokličite od PON-SOB 09.00 - 16.00