Oralna kirurgija in implantologija

V načrtu zdravljenja predvidene kirurške postopke opravi specialist oralni kirurg. Poleg klasičnih oralno-kirurških postopkov (komplicirana-kirurška ekstrakcija, apikotomija, izkles modrostnikov…) opravlja kirurg tudi predprotetične kirurške postopke (podaljšanje klinične krone, nivelacija čeljustnih grebenov…) in postopke, ki so povezani z implantološkim zdravljenjem (dograditve čeljustnega grebena, dvig sinusnega dna…)

Kirurg opravlja tudi kirurško fazo implantološko-protetičnega zdravljenja (vstavitev implantatov), ki je najsodobnejša metoda nadomeščanja manjkajočih zob in sidranja zobnih protez.

pokličite nas 040 168 869
nujni primeri: 041 695 018
pokličite od PON-SOB 09.00 - 16.00